Tỷ giá

Chia sẻ

Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 22:26 (06/02/2023)

2023-02-06
Hôm nay (06/02/2023) Hôm qua (05/02/2023)
Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,270.00 20 23,300.00 20 23,640.00 20

EUR

24,669.21 223 24,918.39 225 26,050.56 235

JPY

172.56 4.8 174.30 4.85 182.68 5.08

KRW

16.30 0.24 18.11 0.27 19.86 0.3

SGD

17,264.81 172 17,439.20 173 18,000.99 179

AUD

15,819.58 333 15,979.37 337 16,494.14 348

CAD

17,063.87 91.6 17,236.23 92.6 17,791.49 95.6

CHF

24,689.57 324 24,938.96 327 25,742.35 338

DKK

0.00 3,339.77 30.7 3,468.11 31.9

GBP

27,543.62 353 27,821.84 357 28,718.11 368

HKD

2,915.06 1.40 2,944.50 1.42 3,039.36 1.47

INR

0.00 284.69 0.32 296.11 0.33

KWD

0.00 76,782.13 140 79,862.10 146

MYR

0.00 5,455.32 0.47 5,575.02 0.48

NOK

0.00 2,249.73 36.2 2,345.55 37.8

RUB

0.00 323.44 4.89 358.09 5.41

SEK

0.00 2,177.66 34.9 2,270.41 36.4

THB

618.31 9.58 687.01 10.6 713.41 11.0

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

US DOLLAR

Tỷ giá ngoại tệ

Xem thêm