TRA CỨU SẢN PHẨM

Ảnh

Trên tay chiếc điện thoại 2,3 tỉ đồng của Vertu: Nạm vàng 18K, đá sapphire

Với giá bán 2,3 tỉ đồng, Vertu Signature V Pure Black Full Gold ngang ngửa những chiếc siêu...

Trên tay chiếc điện thoại 2,3 tỉ đồng của Vertu: Nạm vàng 18K, đá sapphire

Với giá bán 2,3 tỉ đồng, Vertu Signature V Pure Black Full Gold ngang ngửa những chiếc siêu...

Video