Hà Nội 03:26 - 01/06/2020
Thay đổi khu vực
30oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(01/06 Thứ Hai)
28oC - 37oC
Ngày mai
(02/06 Thứ Ba)
27oC - 35oC
Ngày kia
(03/06 Thứ Tư)
29oC - 37oC

Hiện tại Hôm nay
01/06 Thứ Hai
Ngày mai
02/06 Thứ Ba
Ngày kia
03/06 Thứ Tư

TP.HCM

28oC
Đêm nhiều mây
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nha Trang

28oC
Đêm nhiều mây
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Phòng

28oC
Đêm nhiều mây
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Ninh

Đang cập nhật
29oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Nguyên

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
17oC - 25oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

30oC
Đêm nhiều mây
28oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Cần Thơ

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sơn La

23oC
Đêm có mây
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

30oC
Đêm có mây
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

24oC
Đêm nhiều mây
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Có mây, có mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hải Dương

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
25oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 38oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Kiên Giang

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Bình

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Cập nhật: 03:26 - 01/06/2020

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết