Chỉ số không khí

Hà Nội
164
TP HCM
37
Hải Phòng
139
Nha Trang
53
Đà Nẵng
86
Đà Lạt
46
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 23:39 - 26/09/2022
Thay đổi khu vực
29oC
Đêm có mây ( AWS, cập nhật 18h50)
Hôm nay
(26/09 Thứ Hai)
24oC - 34oC
Ngày mai
(27/09 Thứ Ba)
25oC - 34oC
Ngày kia
(28/09 Thứ Tư)
25oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
26/09 Thứ Hai
Ngày mai
27/09 Thứ Ba
Ngày kia
28/09 Thứ Tư

TP.HCM

24oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

27oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Nha Trang

27oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

28oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vinh

28oC
Đêm nhiều mây
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Sơn La

26oC
Đêm nhiều mây
19oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 30oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

29oC
Đêm nhiều mây
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
21oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cao Bằng

Đang cập nhật
21oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Điện Biên

Đang cập nhật
21oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hà Giang

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Nam Định

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Bình

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phú Yên

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Bình

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Huế

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Yên Bái

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

26oC
Nhiều mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Pleicu

21oC
Nhiều mây, không mưa
20oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa to
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa to

An Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cập nhật: 23:39 - 26/09/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết