Chỉ số không khí

Hà Nội
80
TP HCM
56
Hải Phòng
120
Nha Trang
29
Đà Nẵng
41
Đà Lạt
38
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 23:45 - 06/02/2023
Thay đổi khu vực
20oC
Có mưa phùn
Hôm nay
(06/02 Thứ Hai)
20oC - 25oC
Ngày mai
(07/02 Thứ Ba)
20oC - 24oC
Ngày kia
(08/02 Thứ Tư)
20oC - 25oC

Hiện tại Hôm nay
06/02 Thứ Hai
Ngày mai
07/02 Thứ Ba
Ngày kia
08/02 Thứ Tư

TP.HCM

26oC
Đêm có mây
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Ít mây, ngày trời nắng
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào

Đà Nẵng

24oC
Đêm nhiều mây
23oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 28oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

24oC
Đêm có mây
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Hải Phòng

19oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Sơn La

19oC
Đêm có mây
17oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
15oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hòa Bình

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Lai Châu

Đang cập nhật
15oC - 26oC
Có mây, có mưa rào
13oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
14oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lào Cai

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ninh Bình

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Phú Yên

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Quảng Bình

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 26oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
23oC - 34oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Bình

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Thái Nguyên

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thanh Hóa

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Huế

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 33oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 34oC
Ít mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Ít mây, ngày trời nắng
24oC - 34oC
Ít mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 30oC
Ít mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 24oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Cần Thơ

26oC
Đêm nhiều mây
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Vinh

22oC
Đêm nhiều mây
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Việt Trì

21oC
Đêm nhiều mây
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Pleicu

20oC
Đêm nhiều mây
16oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
17oC - 29oC
Ít mây, không mưa

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Ninh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
23oC - 34oC
Ít mây, ngày trời nắng
24oC - 34oC
Ít mây, không mưa

Cà Mau

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
12oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
18oC - 28oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
19oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 30oC
Ít mây, ngày trời nắng
21oC - 29oC
Ít mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
17oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Ít mây, ngày trời nắng
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
20oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
17oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 31oC
Ít mây, ngày trời nắng
20oC - 31oC
Ít mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Ít mây, ngày trời nắng
25oC - 33oC
Ít mây, không mưa

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Cập nhật: 23:45 - 06/02/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Hà Nội 10 độ C, Trung Bộ mưa về đêm

Hà Nội 10 độ C, Trung Bộ mưa về đêm

Thời tiết miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại khi nhiệt độ về đêm và sáng sớm giảm sâu. Hà Nội xuống mức 10 độ C. Khu vực miền Trung mưa nhiều về đêm.
Ba miền đều có mưa, miền Bắc trời rét run

Ba miền đều có mưa, miền Bắc trời rét run

Thời tiết mưa rào và giông rải rác được dự báo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước với lượng mưa ở mức vừa phải. Tại miền Bắc, không khí lạnh khiến nền nhiệt hạ thấp ở mức 9-14 độ C, vùng núi xuống dưới 5 độ C, trời rét run.

Xem thêm