Chỉ số không khí

Hà Nội
132
TP HCM
73
Hải Phòng
80
Nha Trang
57
Đà Nẵng
53
Đà Lạt
51
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 06:07 - 08/06/2023
Thay đổi khu vực
29oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(08/06 Thứ Năm)
26oC - 35oC
Ngày mai
(09/06 Thứ Sáu)
26oC - 32oC
Ngày kia
(10/06 Thứ Bảy)
25oC - 96oC

Hiện tại Hôm nay
08/06 Thứ Năm
Ngày mai
09/06 Thứ Sáu
Ngày kia
10/06 Thứ Bảy

TP.HCM

27oC
Đêm nhiều mây
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 93oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 94oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

28oC
Đêm nhiều mây
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 98oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

28oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 96oC
Nhiều mây, có mưa dông

Sơn La

24oC
Đêm nhiều mây
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 97oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

29oC
Đêm nhiều mây
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 93oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 84oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 96oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 96oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 76oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 98oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 80oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 96oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 96oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 94oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lai Châu

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 98oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 93oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lào Cai

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
29oC - 91oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 98oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Bình

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 96oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phủ Lý

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 96oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Bình

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 79oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 98oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 76oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 98oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 91oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 97oC
Có mây, có mưa rào và dông

Huế

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 87oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 92oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 96oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 95oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

27oC
Đêm có mây
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 98oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

21oC
Có mưa
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 69oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bình Định

Đang cập nhật
29oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
29oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
29oC - 51oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 94oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 77oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
23oC - 59oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 63oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 90oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 86oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 92oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 88oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Long An

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 61oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 92oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 84oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 96oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 89oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 88oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 80oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 74oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 95oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
Đang cập nhật
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 91oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cần Thơ

25oC
Đêm nhiều mây
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 92oC
Nhiều mây, có mưa dông

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 98oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 59oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 61oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 87oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 56oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 69oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cập nhật: 06:07 - 08/06/2023

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Dự báo thời tiết

Diễn biến nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Diễn biến nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung

Dự báo hôm nay (3/6), miền Bắc tiếp tục nắng nóng nhưng cường độ giảm so với hôm qua, riêng vùng núi Bắc Bộ chiều tối có mưa dông. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Xem thêm