Chỉ số không khí

Hà Nội
163
TP HCM
56
Hải Phòng
91
Nha Trang
29
Đà Nẵng
52
Đà Lạt
25
Tốt
Xấu
Kém

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 21:38 - 22/06/2021
Thay đổi khu vực
35oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(22/06 Thứ Ba)
31oC - 37oC
Ngày mai
(23/06 Thứ Tư)
28oC - 34oC
Ngày kia
(24/06 Thứ Năm)
28oC - 35oC

Hiện tại Hôm nay
22/06 Thứ Ba
Ngày mai
23/06 Thứ Tư
Ngày kia
24/06 Thứ Năm

TP.HCM

27oC
Đêm nhiều mây
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

32oC
Đêm nhiều mây
28oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Nha Trang

29oC
Đêm nhiều mây
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

30oC
Nhiều mây, không mưa
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cần Thơ

26oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Vinh

34oC
Đêm nhiều mây
32oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sơn La

29.4oC
Đêm nhiều mây
24oC - 36.4oC
Có mây, không mưa
23oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Việt Trì

31oC
Có mưa rào và dông
31oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

24.2oC
Đêm nhiều mây
21oC - 29.6oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
25oC - 35.9oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc Giang

Đang cập nhật
30oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Bắc Ninh

Đang cập nhật
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
30oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 30.2oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 36oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Nai

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hà Giang

Đang cập nhật
25.2oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
32oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
31oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Hải Dương

Đang cập nhật
30oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
28oC - 45.9oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
31oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Lai Châu

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lào Cai

Đang cập nhật
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Long An

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
31oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Bình

Đang cập nhật
31oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
29oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 35.9oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
30.8oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Phú Yên

Đang cập nhật
27oC - 39.7oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Bình

Đang cập nhật
31oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
31oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
31oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Quảng Nam

Đang cập nhật
27oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
28oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
29oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
30oC - 38oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
30oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
31oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
29oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
29oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Huế

Đang cập nhật
26oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
25oC - 39oC
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
25oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
27oC - 36.3oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
31oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
26.6oC - 37oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 21:38 - 22/06/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Tin thời tiết