VIDEO CHỌN LỌC

Con nòng nọc khổng lồ to hơn lon nước ngọt
Một nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một con nòng nọc khổng lồ tại Arizona có kích thước bất thường và không thể hóa thành ếch.